Jednoduché účtovníctvo

 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • Evidencia majetku
 • Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • Evidencia a daňové priznanie DPH, KV, SV
 • Komunikácia s úradmi
 • Zúčtovanie cestovných príkazov
 • Štandardné výstupy z účtovného programu
 • Konzultačné a poradenské služby

Podvojné účtovníctvo

 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • Evidencia a daňové priznanie DPH, KV, SV
 • Komunikácia s úradmi
 • Zúčtovanie cestovných príkazov
 • Štandardné výstupy z účtovného programu
 • Konzultačné a poradenské služby

Mzdy a personalistika

 • Mesačné spracovanie miezd podľa podkladov
 • Výpočet odvodov poistného za zamestnanca
 • Zasielanie príslušných výkazov a prehľadov
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Prihlášky a odhlášky do a z poisťovní
 • Komunikácia s poisťovňami
 • Upozornenie na zmeny v mzdovej oblasti
 • Vyhotovenie a vedenie personálnej evidencie zamestnancov
 • Príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv
 • Príprava a vyhotovenie pracovných dohôd

Ďalšie služby

 • Podnikateľské poradenstvo

 • Výber vhodnej formy podnikania

 • Legálne formy daňovo-odvodovej optimalizácie

 • Daň z motorových vozidiel
 • Daň z nehnuteľností
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Štatistické výkazy, reporty a prehľady
 • Vedenie skladu
 • Vedenie knihy jázd
 • Daňová evidencia
 • Revízia a oprava účtovníctva minulých období
 • Ďalšie služby podľa požiadaviek klienta

Úvodná konzultácia je zdarma.

Postaráme sa o vaše účtovné, daňové a mzdové požiadavky. Využite túto ponuku a neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktovať